$('#fade').cycle();
Lékaři:

MUDr. Jiří Hrkal

Vedoucí lékař HDC Kladno, spoluzakladatel a spolumajitel HDC Kladno,
Viceprezident ČSI - České společnosti pro implantologii - organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii v rámci ČSI

Působí jako školitel v oblasti digitální tomografie (NewTom), diagnostiky a 3D plánování (coDiagnostiX), implantologie (Bego Implant System, Osstem Implant System, Lasak Implant, Bone Management), augmentačních postupů (SonicWeld), biomateriálů (Řízená tkáňová a kostní regenerace, SmartBone), růstových faktorů (PRGF-Endoret System), chirurgických postupů (LAS Kit System) a také v oblasti aktivně navigované implantologie (Mininavident Denacam) i pasivně navigované implantologie (3D tištěné operační šablony).

Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech.


Vzdělání:
Absolvoval LF UK v Plzni v roce 1980
Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů a dětskou protetikou
Od roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie a implantologická protetika
V roce 2004 získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii
V letech 2006-2008 Absolvoval vzdělávání v rámci Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
V letech 2009-2011 absolvoval Curriculum implantologie ČSI - přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curricula implantologie
V roce 2010 - stáž Biotechnology Institut - Dr.Anitua (Vitoria, Španělsko) - zaměření na využití růstových faktorů v implantologii - metoda PRGF
V roce 2011 - stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) - Kostní augmentace SonicWeld. Management měkkých tkání
V roce 2012 - stáž Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) - Hydrogelový osmotický expander
V roce 2015 – stáž Prof. (Ghent University, Belgie) – navigovaná implantologie ClaroNav – Navident
V roce 2016 – stáž Prof. Dr. med. dent. Karin Huth, MME, Ing. Frank Berlinghof (DSI HUBER Dental Science & Innovation in Munich, Mininavident AG in Basel, CH) – navigovaná implantologie Mininavident – Denacam
V letech 2011-2021 – organizace systematického vzdělávání v dentální implantologii - Curriculum implantologie ČSI – přednášel a vedl praktická cvičení
Od roku 2021 - organizace, vedení praktických cvičení, LIVE OP, přednášky v rámci vzdělávacích programů Perio-Implant Curriculum ČSI Basic a Perio-Implant Curriculum ČSI Advanced
2020 – zakládající člen DTMD An-Institute ČSI – navázání spolupráce s DTMD - University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg, získání statusu specializovaného odborného pracoviště pro DTMD


Profesní zkušenosti:
V roce 1992 založil soukromé stomatologické centrum HDC Kladno
Od roku 2003 se specializuje na využívání 3D digitální tomografie a plánování ve stomatologii a stomatochirurgii, aktivní i pasivní navigaci v dentální implantologii, dále na management a regeneraci měkkých a tvrdých tkání s využitím moderních technologií a postupů

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2003 člen IGZ - Implantologische Geselschaft für Zahnärzte
Od roku 2005 člen DGI - Deutsche Geselschaft für Implantologie - druhé největší implantologické společnosti na světě (7000 členů)
V roce 2006 zakládající člen ČSI - České společnosti pro implantologii
Od roku 2009 Viceprezident ČSI - České společnosti pro implantologii
V roce 2020 zakládající člen An-Institute DTMD University Luxembourg
Od roku 2020 člen představenstva An-Institute DTMD University Luxembourg

Přednášková činnost: 
Organizace, vedení praktických cvičení, LIVE OP, přednášky v rámci vzdělávacího programu Curriculum Implantologie ČSI a vzdělávacích programů Perio-Implant Curriculum ČSI Basic a Perio-Implant Curriculum ČSI Advanced

Přednášky na domacích i zahraničních kongresech, vzdělávacích akcích, workshopy, hands-on training, LIVE OP

Publikační činnost:
Implant Journal 10/2022 – Mögliche Nutzung von computer-assistierten Operationsverfahren
StomaTeam 06/2021 – Perio-Implant Currculum ČSI
StomaTeam 01/2020 – Zhotovení kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
StomaTeam 10/2019
StomaTeam 4/2013
StomaTeam 1/2013 - Ultrazvuková technika augmentace SonicWeld Rx® Schalentechnik, MUDr. Jiří Hrkal, Dr. Gerhard Iglhaut
Progresdent 1/2006 - Rozšíření možností 3D DVT - Využití dat z NewTom pomocí software Professional 3G v klinické a terénní praxi, MUDr. Jiří HrkalMDDr. Michal Čičmanec

Zubní lékař HDC Kladno, člen ČSI - České společnosti pro implantologii - organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii v rámci ČSI, člen DGI - Deutsche Geselschaft für Implantologie, člen An-Institute DTMD University Luxembourg

Vzdělání:
2013-2018 Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, obor Zubní lékařství

Profesní zkušenosti:
Již v rámci studia lékařské fakulty se intenzivně zabýval především využitím moderních technologií v oblasti dentoalveolární chirurgie, dentální implantologie, protetické a estetické stomatologie
Od roku 2010 je pravidelným účastníkem kongresů pořádaných DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) v Německu
Od roku 2010 se pravidelně podílí na přípravě a organizaci přednášek a praktických cvičení v rámci systematických vzdělávacích cyklů přednášek - Curriculum implantologie ČSI (České společnosti pro implantologiii)
V roce 2010 - stáž Biotechnology Institut - Dr.Anitua (Vitoria, Španělsko) - zaměření na využití růstových faktorů v implantologii - metoda PRGF
V roce 2011 - stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) - Kostní augmentace SonicWeld. Management měkkých tkání
V roce 2012 - stáž Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) - Hydrogelový osmotický expander
V roce 2014 - stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) - Management měkkých tkání
V roce 2015 – stáž Prof. (Ghent University, Belgie) – navigovaná implantologie ClaroNav – Navident
V roce 2016 – stáž Prof. Karin Huth, Ing. Frank Berlinghof (DSI HUBER Dental Science & Innovation in Munich, Mininavident AG in Basel, CH) – navigovaná implantologie Mininavident - Denacam
Od roku 2018 pracuje v HDC Kladno
Od roku 2021 - organizace, příprava praktických cvičení, LIVE OP, přednášek v rámci vzdělávacích programů Perio-Implant Curriculum ČSI Basic a Perio-Implant Curriculum ČSI Advanced

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2015 člen IGZ - Implantologische Geselschaft für Zahnärzte
Od roku 2016 člen DGI - Deutsche Geselschaft für Implantologie - druhé největší implantologické společnosti na světě (7000 členů)
Od roku 2010 člen ČSI - České společnosti pro implantologii
Od roku 2020 člen An-Institute DTMD University Luxembourg

Publikační činnost:
StomaTeam 01/2020 – Zhotovení kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem.Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.

Průkopník Československé a později i České dentální implantologie, působí řadu let jako chirurg v Ústavu klinické a experimentální stomatologie (ÚKES) v Praze

Vzdělání:
Absolvoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové
Atestaci z oboru stomatochirurgie složil v roce 1967
V roce 1976 - Kandidát lékařských věd
V roce1980 - Docent v oboru stomatologie
V roce 1984 - Doktor lékařských věd
V roce 1990 - Profesor pro obor stomatologie

Profesní zkušenosti:
Od roku 1977 stal přednostou oddělení čelistní a obličejové chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Od roku 1998 pracuje na 1. Stomatologické klinice v Praze a ve Výzkumném ústavu stomatologickém
Členství v odborných společnostech:
V roce 2006 zakládající člen ČSI - České společnosti pro implantologii 
Od roku 2009 Prezident ČSI - České společnosti pro implantologii

Přednášková činnost:
Dosud publikoval přes 90 vědeckých prací a podílí se na výuce lékařů v rámci kliniky i přednáškovou činností v ČR i zahraničí.

Publikační činnost:
Dosud publikoval přes 90 vědeckých prací a podílí se na výuce lékařů v rámci kliniky i přednáškovou činností v ČR i zahraničí.Dentální hygiena:

Bc. Jitka Čičmancová

Vzdělání:
Absolvovala 3. LF UK v Praze, obor dentální hygienistka
Absolvovala vzdělávání v rámci Curriculum Implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

Profesní zkušenosti:
Od roku 2016 pracuje v HDC Kladno jako dentální hygienistka.

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2016 členka České společnosti pro implantologii – ČSI
Od roku 2016 členka Asociace dentálních hygienistek ČR – ADH ČR

Zdravotní sestry:

Petra Schwarzová

zubní technik, zubní instrumentářka

Vzdělání:
V roce 2016 absolvovala Střední zdravotnickou školu pro zubní techniky v Praze
V roce 2020 absolvovala 2letou nástavbu v oboru zubní instrumentářka v Plzni
Absolvovala systematické vzdělávání v oboru zubní technik i zubní instrumentářka

Profesní zkušenosti:
V HDC Kladno pracuje od roku 2017

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2017 členka České společnosti pro implantologii - ČSI


Jana Záhradníková

zubní instrumentářka

Vzdělání:
V roce 2001 absolvovala SPŠ M.C.Sklodowska v Popradu
V roce 2020 absolvovala 2letou nástavbu v oboru zubní instrumentářka v Plzni
Absolvovala systematické vzdělávání v oboru zubní instrumentářka

Profesní zkušenosti:
V HDC Kladno pracuje od roku 2019

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2019 členka České společnosti pro implantologii – ČSIAnna Tobiášová

Vzdělání:
Absolvovala Střední zdravotnickou školu v roce 1976

Profesní zkušenosti:
Zkušená sestra pracující v oboru zubní sestra již 29 let

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2008 členka České společnosti pro implantologiiZubní technici: 

Martina Skálová  

zubní technik HDC Lab 
specialistka na fixní a snímatelnou protetiku

Vzdělání:
v roce 2001 absolvovala Vyšší odbornou zdravotní školu pro zubní techniky v Praze

Profesní zkušenosti:
2010 – 2019 – Vlastní soukromá laboratoř v Kladně
2019 – současnost – specialistka na snímací protetiku zubní laboratoře HDC Kladno

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2019 členka České společnosti pro implantologii – ČSIŽaneta Jansová  

specialistka na CAD/CAM protetiku
zubní instrumentářka

Vzdělání:
v roce 2017 absolvovala VOŠON a SPŠO v Praze
v roce 2020 absolvovala 2letou nástavbu v oboru zubní instrumentářka v Praze

Profesní zkušenosti:
V HDC Kladno pracuje od roku 2019

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2019 členka České společnosti pro implantologii – ČSI
Recepce, Administrativa:

Adéla Králová

recepční

Vzdělání:
v roce 2018 absolvovala Střední hotelová škola v Kladně

Profesní zkušenosti:
V HDC Kladno pracuje od roku 2019

Členství v odborných společnostech:
Od roku 2019 členka České společnosti pro implantologii – ČSI
Administrativa, Ekonomika, Management:

Jitka Hrkalová 

Spoluzakladatelka a spolumajitelka HDC Kladno
V HDC má na starost oblast ekonomiky, marketingu administrativy a vzdělávání