$('#fade').cycle();
Motto - Co děláš, to dělej rád a pořádně

AktualityMotto: Co děláš, to dělej rád a pořádně

Potřeba neustálého systematického vzdělávání se dnes díky rychlému vývoji projevuje ve všech oblastech a oborech lidské činnosti. V medicíně toto platí několikanásobně. Rozvoj diagnostický metod a léčebných postupů klade veliké nároky na vzdělávání všech, kteří se podílejí na ošetřování pacientů. Proto v našem zařízení věnujeme vzdělávání velkou pozornost, čas i nemalé finanční prostředky nejen na samotné vzdělávání, ale i na pořizování nových diagnostických i léčebných přístrojů, metod a postupů.
Cílem je poskytnout našim pacientům vyšetření a ošetření nejvyšší kvality, které odpovídá současným požadavkům i možnostem. Tyto zkušenosti pak předáváme i ostatním kolegům v rámci pořádání odborných školení v našem Školícím centru či přednáškovou činností na různých odborných kongresech, školících akcí u nás i v zahraničí.
V této rubrice Vás chceme seznamovat s novinkami v poskytované péči v našem zařízení a informovat Vás o našem vzdělávání i přednáškové činnosti našich zaměstnanců.
    
    Váš tým zaměstnanců HDC Kladno


NEW - Implantologie – "Navigace v implantologii"

Současná moderní implantologie se již neobejde bez dokonalé tzv. Preimplantologické diagnostiky, plánování a "navigace", tedy dokonalého vyšetření pacienta, zjištění podmínek pro úspěšnou implantaci, bezpečné zavedení implantátu do požadované lokality a pozice, která je důležitá pro definitivní protetické ošetření.

Proč? - Implantologické ošetření je náročné a nákladné ošetření

Proto by měl ošetřující lékař:

-    mít zodpovědnost lékaře vůči pacientovi i vůči svému "svědomí"
-    využívat současných možných vyšetření a postupů a metod
-    znát podmínky pro implantaci, možnosti protetického ošetření a jak by měl vypadat konečný výsledek ošetření
-    poznat "dokonale" pacienta
-    probrat možnosti ošetření, možné komplikace a jejich řešení

Dokonalé preimplantologické diagnostice a plánování se v našem zařízení věnujeme již více jak 10 let (viz rubrika Diagnostika a Plánování ošetření).

Nejmodernějším trendem současné doby je využívání metody Computer Aided Surgery – počítačem podporované implantace, tedy vlastní zavádění implantátů.

V oblasti implantologie využíváme současných možností pro Computer Aided Surgery – počítačem podporovanou implantaci.

Díky počítačovému programu coDiagnostiX provádíme zavádění implantátů pomocí operačních šablon (Øízená implantace - guided surgery – statická navigace) více Diagnostika – plánování – navigace


V říjnu 2014 jsme provedli v našem zařízení první operaci v naší republice pomocí navigačního systému IRIS.V tomto případě se jedná o zavádění implantátů pomocí Navigované implantace - navigated surgery - dynamická navigace, kdy operace je "z volné ruky" a postup se vizuálně kontroluje na monitorech. Více Diagnostika – plánování – navigace.
NEW - Implantologie/Augmentace - OsteoBiol - Kortikální lamina

S úspěchem jsme začali používat při rozsáhlých 3D augmentacích (doplnění kosti) nový typ kortikální laminy (OsteoBiol)
- více AugmentaceNEW - Implantologie - Keramické Implantáty

Dokonalá estetika, žádné alergické reakce, vynikající osseointegrace (hojení) – to jsou 3 základní výhody keramických implantátů!!!

Od června 2015 nabízíme pacientů ošetření pomocí keramických zubních implantátů od Švýcarské firmy Axis Biodental.Více Keramické zubní implantáty

NEW - Implantologie - Osmotický hydrogelový expander měkkých tkání

Velmi často je pro zavedení implantátu vzhledem k nedostatku kosti provést její doplnění tzv. augmentaci (viz. rubrika Augmentace). Naše zařízení je zaměřené na doplnění nedostatečného množství kosti a používá celou řadu moderních postupů metod a matriálů. Velký význam pro úspěšné doplnění kosti hraje i dostatečné množství měkkých tkání – sliznice, která musí dodané množství kosti dokonale překrýt a nesmí ani tlakem způsobit jeho resorpci. Jednou z nejmodernějších a velice šetrnou metodou pro získání dostatečného množství měkkých tkání je použití osmotického hydrogelového expanderu.

 
 
 U našich pacientů tento expandér používáme od roku 2013, kdy MUDr. Hrkal absolvoval kurz u firmy OSMED ve Freiburgu, která je výrobcem. MUDr. Hrkal je školitelem této firmy pro naše lékaře.

NEW - Dentální hygiena - Pa-On

Přístroj PA-ON – je první plně automatizovaný přístroj-sonda pro zjištění stavu parodontu (zubu, závěsného aparátu, ústupu kosti,…) pacienta a tím stanovit přesnou diagnózu a zahájit včasnou a správnou léčbu a profylaxi parodontitidy a dalších onemocnění. Přístroj používáme i při vyšetření pacientů před implantologickým ošetřením. (viz. rubrika Dentální hygiena).

            NEW - Laboratorní  scanner DW 7V rámci digitalizace pracovních postupů, zkvalitnění práce a dosažení především vyšší kvality výsledného efektu ošetření, byl v naší laboratoři zahájen provoz nejmodernějšího laboratorního skeneru Dental Wings 7Series Evo (DW 7).

DW7 evo – vlajková loï modelové řady. Umožòuje skenování modelů i otisků, má modrý laser, 3 kamery, 5 os, podporuje veškeré materiály/indikace a může se pochlubit maximální produktivitou skrze simultánní skenování a design až 32 pahýlů. Kanadsko-německé skenery Dental Wings se během posledních několika let staly globálním standardem CAD/CAM v zubních laboratořích i ordinacích. V ÈR se jedná o zdaleka nejprodávanější značku. Mezi konkurenční výhody patří kompletní lokalizace do ÈJ, propracovaný systém uživatelské podpory, podpora veškerých fixních i snímatelných náhrad a řízené implantologie coDiagnostiX, kompatibilita s intraorálními skenery. Díky tomuto přístroji a spolupráci s výrobním centrem Microdent jsme tak schopni pacientům nabídnout a zhotovit jakýkoliv typ protetické náhrady z různých materiálů (kovy, keramické materiály, kompozitní materiály), různými technologiemi (frézování, laserové sintrování, 3D tisk, izostatické lisování) na vlastní zuby či implantáty.

Tento přístroj umožòuje i digitální archivaci sádrových modelů. Tuto službu uvítají především ortodontisté a protetici, kteří potřebují uchovávat tyto modely po dobu několika let.


NEW - Dental Wings IntraOral Scanner (DWIO)

 

Na podzim 2015 bychom měli zahájit zkušební provoz digitálního intraorálního skeneru DWIO. Tento přístroj nahradí klasický postup při provádění otisků na protetické práce a zpříjemní tak našim pacientům ošetření


 
 
 
 
 
 

Odborná vzdělávací a přednášková činnost

Přednášková  činnost v roce 2015

Nejbližší akce:


Přednášková  činnost v roce 2014

Nejbližší akce:
Zástupci firmy      z Taiwanu nám přímo v Kladně představili systém IRIS – 100 určený pro zavádění implantátů pomocí optického „navigačního systému“. Dr. Hrkal se seznámil prakticky s tímto systémem a v nejbližších dnech by měla proběhnout v našem zařízení první LIVE - operace pomocí tohoto systému v naší republice.   


3.10.2014 -  NewTom VGi - Verona

Naše zařízení jako první v naší republice začalo již před 10 lety používat při vyšetřování pacientů přístroj NewTom – 3D CBCT
(viz rubrika Diagnostika a Plánování ošetření).
Dr. Hrkal se zástupci firmy Camosci, která u nás firmu NewTom zastupuje, si prohlédli nejnovější model s revolučním detektorem a zdrojem záření NewTom VGi (dávka pro 3D CB CT vyšetření se již blíží dávce 1 OPG snímku), který bude uveden na trh v roce 2015.
Dr. Hrkal byl požádán vzhledem k dlouholetým zkušenostem o spolupráci při ověřovacích zkouškách tohoto přístroje, který by měl být instalován v našem zařízení ještě koncem letošního roku. Na jeho uvedení se bude opět podílet i jeden z nejlepších světových
fotbalistů a současný ředitel fotbalového gigantu Juventus Torino – Pavel Nedvěd!
26.-27.9.2014 - Curriculum implantologie
- Stomatologická klinika 3.LF UK - Praha

Augmentace – Osmotický hydrogelový expander měkkých tkání

Velmi často je pro zavedení implantátu vzhledem k nedostatku kosti provést její doplnění   tzv. augmentaci
(viz rubrika Augmentace). Naše zařízení je zaměřené na doplnění nedostatečného množství kosti a používá celou řadu moderních postupů metod a matriálů. Velký význam pro úspěšné doplnění kosti hraje i dostatečné množství měkkých tkání – sliznice, která musí dodané množství kosti dokonale překrýt a nesmí ani tlakem způsobit jeho resorpci. Jednou z nejmodernějších a velice šetrnou metodou pro získání dostatečného množství měkkých tkání je použití osmotického hydrogelového expanderu.
U našich pacientů tento expandér používáme od roku 2013, kdy dr. Hrkal absolvoval kurz u firmy OSMED ve Freiburgu, která je výrobcem. Dr. Hrkal je  školitelem této firmy pro naše lékaře. V rámci systematického vzdělávání našich lékařů v dentální implantologii - Curriculum implantologie, které pořádá Èeská společnost pro implantologii, spolu s ředitelem firmy Osmed pane Kircheisenem představili tento expandér začínajícím implantologům, včetně praktické ukázky jeho aplikace a použití.
Tato vzdělávací akce proběhla 26.-27.záží 2014 na Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze.
Další přednáška na toto téma se uskuteční v našem školícím centru 24.10.2014

  
    


17.9.2014 – Večerní univerzita zubního lékaře – Plzeò

MUDr. Jiří Hrkal přednášel problematiku řízené implantace pro lékaře Oblastní stomatologické komory v Plzni.
5.9. 2014 -  "IMPLANTAČNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO" - Praha

Dr. Hrkal se zúčastnil odborné přednášky světově uznávaného implantologa, operatéra a pedagoga profesora Yong-Seok Cho
z Národní Univerzity v Soulu, která se konala v Praze. 

        
         Profesor Yong-Seok Cho