$('#fade').cycle();Služby pro lékaře

HDC Kladno
v současnosti slouží jako Plánovací a augmentační centrum, využívá nejmodernější přístroje a vybavení v oblasti navigované implantologie, plánování a vyhodnocování dat pro implantologické ošetření a dále také nejmodernější materiály a vybavení v oblasti augmentace spolu s širokou nabídkou augmentační techniky a postupů pro implantologická a stomatochirurgická ošetření.

Lékařům a klinikám nabízíme následující možnosti spolupráce:

Ošetření pacientů 
            - implantologické - více - Implantologie 
            - stomatochirurgické - více - Stomatochirurgie
            - protetické - více - Protetika

Zhotovení protetických prací v zubní laboratoři - více - Protetika

Ošetření pacientů v analgosedaci nebo celkové anestézii - více - Anestezie

Konzultace v oblasti implantologie, stomatochirurgie, protetiky

Vyšetření pacientů pomocí 3D DVT - New Tom 3G a NewTom Giano, jeho vyhodnocení - více - Diagnostika, plánování

Naplánování implantologického ošetření pomocí počítačového programu NIP a SMOP - více - Diagnostika, plánování

Výběr vhodných pozic a typů implantátů - více - Diagnostika, plánování

Vše je zaznamenáno na CD nosiči pro pacienta i lékaře

Školení, semináře, praktické kurzy (lékaři, sestry, technici) - více - Vzdělávání a školení

Pronájem školícího centra (+ projektor, plátno, občerstvení) 

Poskytujeme lékařům počítačový program NNT, díky kterému si může každý lékař sám vyhodnotit a naplánovat ošetření
      svého pacienta na základě dat z vyšetření pomocí 3D DVT New Tom/NewTom Giano přenesených na CD nosiči ve 2D a 3D
      projekci


Vzdělávání a školení

Již řadu let probíhá v našem školícím centru ve spolupráci s ČSK, předními klinickými a terénními pracovišti - našimi i zahraničními, i firmami, odborné semináře, školení i praktické kurzy pro lékaře, sestry, dentální hygienistky a zubní techniky.