$('#fade').cycle();

Služby pro lékaře

HDC Kladno
v současnosti slouží jako Plánovací a augmentační centrum, využívá nejmodernější přístroje a vybavení v oblasti navigované implantologie, plánování a vyhodnocování dat pro implantologické ošetření a dále také nejmodernější materiály a vybavení v oblasti augmentace spolu s širokou nabídkou augmentační techniky a postupů pro implantologická a stomatochirurgická ošetření.

Lékařům a klinikám nabízíme následující možnosti spolupráce:

Ošetření pacientů 
            - implantologické - více - Implantologie 
            - stomatochirurgické - více - Stomatochirurgie
            - protetické - více - Protetika

Zhotovení protetických prací v zubní laboratoři - více - Protetika

Ošetření pacientů v analgosedaci nebo celkové anestézii - více - Anestezie

Konzultace v oblasti implantologie, stomatochirurgie, protetiky

Vyšetření pacientů pomocí 3D DVT - New Tom 3G a NewTom Giano, jeho vyhodnocení - více - Diagnostika, plánování

Naplánování implantologického ošetření pomocí počítačového programu NIP a SMOP - více - Diagnostika, plánování

Výběr vhodných pozic a typů implantátů - více - Diagnostika, plánování

Vše je zaznamenáno na CD nosiči pro pacienta i lékaře

Školení, semináře, praktické kurzy (lékaři, sestry, technici) - více - Vzdělávání a školení

Pronájem školícího centra (+ projektor, plátno, občerstvení) 

Poskytujeme lékařům počítačový program NNT, díky kterému si může každý lékař sám vyhodnotit a naplánovat ošetření
      svého pacienta na základě dat z vyšetření pomocí 3D DVT New Tom/NewTom Giano přenesených na CD nosiči ve 2D a 3D
      projekci


Vzdělávání a školení

Již řadu let probíhá v našem školícím centru ve spolupráci s ČSK, předními klinickými a terénními pracovišti - našimi i zahraničními, i firmami, odborné semináře, školení i praktické kurzy pro lékaře, sestry, dentální hygienistky a zubní techniky.

Od ledna 2009 Akreditované pracoviště ČSK pro přípravu ze stomatochirurgie.

Aktuální nabídka školení:

Březen

20.3.15 - PZL a Parodontologie - Doc. MUDr. I. Dřízhal, CSc. (určeno pro: L, DH, S)

                Základy tkáňové regenerace, hyperplazie gigivy, projevy inf.onemocnění v dutině ústní

 


Duben

17.-18.4.15 -Škola implantologie BEGO- MUDr. J.Hrkal,prof. MUDr. T. Németh DrSC., Dr. Hassenpflug

                    Úvod do implantologii, základy augmentace, protetika na implantáty, komplikace ošetření


Květen

15.5.15 - PZL a 1.pomoc - Workshop - MUDr. J. Pokorný (určeno pro: L)

22.5.15 - SZP a 1.pomoc - Workshop - MUDr. J. Pokorný (určeno pro: DH, S)

5.-6.6.15 - PZL a ekonomika zubní praxe - Doc. Ing. T. Krabec (určeno pro: L)


Říjen

30.10.15 - PZL a současné možnosti využití CAD/CAM technologií v praxi PZL

                  teoreticko - praktický kurz - MUDr. J. Krňoulová,MUDr. J.Hrkal, Ing. M. Heřmánek MCA,M.Sedmíková,DiS.     (určeno pro: L, ZT)


Listopad

13.11.15 - Základy digitální objemové tomografie (CB CT)

                  teoreticko -praktický kurz - MUDr. J. Hrkal, Prof. MUDr. T.Németh DrSc., A. Svrčina    (určeno pro: L)


Prosinec

4.12.15 Základy počítačem podporované implantace Computer Aided Surgery 

             teoreticko - praktický kurz - MUDr. J. Hrkal, Prof. MUDr. T. Németh, DrSc., Ing P. Heřmánková MCA  (určeno pro: L. ZT)


 


Podrobný program školících akcí podzim 2015 ke stažení ZDE

Závazná přihláška – školení podzim 2015 ke stažení ZDE
Program Škola implantologie BEGO ke stažení ZDE
Závazná přihláška – Škola implantologie BEGO - 2015 ke stažení ZDENabízíme též individuální školení a stáže v oblasti:

Dentální implantologie
3D DVT vyšetření
Plánování a vyhodnocování v implantologii
Řízené kostní regenerace (GBR)
Řízené tkáňové regenerace (GTR)
Bone managementu
Slizničních kotev
Asistence u Live OP
Asistence u protetické fáze implantologického ošetření
Školení pro ZT a lékaře se zájmem o implantologickou protetiku

HDC Kladno je současně také referenčním pracovištěm řady firem, které vyrábějí a nabízejí novinky v oblasti přístrojů, technologií, postupů a materiálů. Proto nabízíme možnost ukázky a individuálního zaškolení na daný produkt, materiál, či technologii, o kterou projevíte zájem.