$('#fade').cycle();

Diagnostika a Plánování ošetření 


Naše pracoviště začalo jako první v České republice již v roce 2004 používat speciální digitální tříprostorový zubní tomograf 3D DVT NewTom a v současnosti využívá i také nejnovější hybridní CBCT (3D) + 2D přístroj NewTom GiANO. Tyto přístroje umožňují 100% diagnostiku množství a kvality kosti při minimální zátěži pacienta dávkou záření. Získaná data se využívají pro celou řadu počítačových softwarů, které máme k dispozici pro plánování a navigovanou implantologii. Základem úspěchu při ošetřování pacientů pomocí implantátů je plánování. Plánování v implantologii je zaměřeno na optimální výsledek, probíhá tedy obráceně od „konce“ do „začátku“ ošetření – „backwards planning“ - „von vorne nach hinten zurück“. Znamená to, že po kompletním vyšetření pacienta, včetně CBCT scanu, zhotovíme pacientovi „model náhrady“ – tzv. Wax –up, Set-up, Moc-up, tedy jak by mělo definitivní ošetření vypadat. Na základě tohoto modelu pak pomocí plánovacích programů a všech získaných dat naplánujeme počet potřebných implantátů, jejich pozice, délky a průměry.Computer Aided Surgery - počítačem podporovaná implantace
V našem zařízení používáme při zavádění implantátů tzv. počítačem podporované implantace. V současnosti se jedná o dva postupy - metody. 

• Navigovaná implantace - navigated surgery - dynamická navigace 
- operace je "z volné ruky" a postup se vizuálně kontroluje na monitorech.

     

  

• Řízená implantace - guided surgery – statická navigace
- operace pomocí OP šablon. Ve speciálním programu coDiagnostiX se využívají data z CB CT scanu - tedy údaje o množství a kvalitě kosti, dále data získaná ze scanu modelu čelistí s modelem plánované protetické náhrady (korunky, můstku…) - tedy údaje tloušťce sliznice, pozice a tvaru náhrady.
Tím máme všechny potřebné údaje pro plánování pozic implantátů, jejich potřebné délce a průměru. Abychom mohli implantáty zavést do naplánovaných pozic v ústech pacienta, umožňuje tento program vymodelovat speciální operační šablonu, která je zhotovena 3D tiskárnou. Pomocí této šablony, která se umístí do úst pacienta, pak probíhá vlastní operace - zavádění implantátů.

     

Obě tyto metody umožňují:

- určit přesnou pozici implantátu 
- určit hloubku, průměr a směr - angulaci štoly pro implantáty – bezpečnost implantace!
- slouží pro komunikaci mezi chirurgem a protetikem:
     - možnost zhotovení imediátní - provizorní rekonstrukce
     - zajištění správné pozice implantátů pro def. ošetření

V některých případech, kdy má pacient dostatek kosti a není potřeba provádět např. její doplnění (viz Augmentace), je možné zavádět implantáty tzv. metodou Flapless - tedy bez nutnosti odklápět sliznici. Operace je v těchto případech šetrnější. 

Obě metody mají své výhody i omezení. Záleží na konkrétní situaci u pacienta a na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, kterou metodu použije.
Mezi další počítačové programy, které máme dispozici, patří počítačový plánovací program NewTom Implant Planning na plánování vhodných pozic pro zavedení implantátů. Dalším plánovacím softwarem, který umožňuje i zhotovení operačních šablon pro přesné zavádění implantátů - tzv. navigovaná implantologie, je software SMOP od firmy Swissmeda (Švýcarsko).Používané přístroje, technologie

3D DVT - NewTom

Je speciální zubní digitální tříprostorový tomograf (3D), který umožňuje na základě jediného
snímkování vytvořit všechny typy RTG zobrazení, které jsou pro lékaře potřebné. Díky používané technologii tzv. „kuželového paprsku“ a speciálním senzorům je výrazně zmenšená dávka záření - o více jak 80% proti klasickému CT vyšetření. To je významné zejména u dětí. Pomocí tohoto přístroje je možné zjisti skutečnou situaci v čelistních kostech pacienta tedy množství kosti - můžeme změřit skutečnou šířku i výšku kosti, i kvalitu kosti (hustotu) v místě uvažované implantace. 3D (tříprostorové) zobrazení umožňuje zvýšit prostorovou představu operatéra ještě před vlastní operací a zároveň pacientovi lépe objasnit a ukázat oblast plánovaného zavedení implantátu. 
Pacient „neumí číst“ RTG snímky, ale díky 3D zobrazení vidí „svoji skutečnou čelist“ - např. jak je nízká či úzká, vidí průběh nervu nebo velikost čelistní dutiny, což mu umožní i pochopení nutnosti v některých případech provést pomocné zákroky ještě před vlastním zavedením implantátu (více - Augmentace - kostní štěp, sinus lift, kostní granulát...).
Pomocí počítačového programu - Professional 3G si lékař sám provádí veškerá potřebná zobrazení a měření.
Vyšetření pomocí tohoto přístroje používáme i ve stomatochirurgii (zlomeniny čelistí, zuby moudrosti, cysty, onemocnění čelistního kloubu), ortodoncii (retinované zuby, nadpočetné zuby), parodontologii atd.

    

NewTom Giano

Jedná se o nejnovějším přístroj ze skupiny dentálních hybridních CBCT (3D) + 2D (pan i ceph) systémů. Opět umožňuje na základě jediného snímkování vytvořit všechny typy RTG zobrazení, které jsou pro lékaře potřebné. Používaná technologii tzv. „kuželového paprsku“ a speciální senzory pro minimální zátěž při snímkování pacienta.
Vyšetření pomocí tohoto přístroje (nebo 3D DVT - NewTom) a získaná data používáme pro každou implantaci, dále ve stomatochirurgii (zlomeniny čelistí, zuby moudrosti, cysty, onemocnění čelistního kloubu), ortodoncii (retinované zuby, nadpočetné zuby), parodontologii atd.


            

            
 
  


coDiagnostiX – Dental Wings 

Ve speciálním programu coDiagnostiX se využívají data z CB CT scanu - tedy údaje o množství a kvalitě kosti, dále data získaná ze scanu modelu čelistí s modelem plánované protetické náhrady (korunky, můstku..) – tedy údaje tloušťce sliznice, pozice a tvaru náhrady. 
Tím máme všechny potřebné údaje pro plánování pozic implantátů, jejich potřebné délce a průměru. Abychom mohli implantáty zavést do naplánovaných pozic v ústech pacienta, umožňuje tento program vymodelovat speciální operační šablonu, která je zhotovena 3D tiskárnou. Pomocí této šablony, která se umístí do úst pacienta, pak probíhá vlastní operace – zavádění implantátů.

Postup:

1) Zhotovení modelu definitivní náhrady - Set-up
2) CB CT scan s modelem náhrady


 

3) Přenesení všech potřebných dat a údajů do softwaru coDiagnostiX 

  
 

4) Naplánování pozic, délek a průměrů implantátů 
 5) Náplánování operační šablony 

  

 
6) Zhotovená šablona 3D tiskem 
 
  


7) Operace pomocí šablony 


 

8) Kontrolní RTG snímek po operaci 

IRIS (Implant Real – Time Imaging System)

Tento systém umožňuje provádět tzv. navigovanou implantaci (navigated surgery - dynamická navigace) Jedná se operaci je "z volné ruky" a postup se vizuálně kontroluje na monitorech. Výhodou tohoto postupu je, že operatér má neustálou kontrolu o pozici vrtáčku. Systém pracuje podobně jako navigace u automobilu GPS.

   

Postup:

1) CB CT scan se speciální kalibrační šablonou

  

2) Přenesení dat do plánovacího programu IRIS a naplánování pozice implantátu 
3) Operace probíhá pod kontrolou na monitoru a je zajištěna neustálá kontrola pozice vrtáčku
NewTom Implant Planing

Je plánovací program, který využívá dat získaných při vyšetření pomocí přístroje New Tom. Tento program umožňuje tříprostorovou počítačovou simulaci při plánování pozic implantátů. Součástí programu je i databáze, ve které mohou být uloženy všechny typy implantátů od všech výrobců, včetně jejich délek, průměrů i tvarů. 
Lékař si vytvoří všechny typy zobrazení potřebných pro naplánování - tedy 2D snímky (panoramatický), příčné řezy i 3D model.
Vidí zde i důležité anatomické útvary - čelistní dutinu, průběh nervu atd. Po proměření množství kosti - šířky i výšky vybere z databáze vhodný typ implantátu a umístí ho do požadované lokality. Ihned vidí jeho pozici ve všech 3 rovinách a na všech snímcích i 3D modelu. Může upravovat podle potřeby jeho pozici, sklon atd. 
Všechny vybrané a správně umístěné simulované implantáty se ukládají do „ počítačové karty“ pacienta s jejich pozicí, délkou, průměrem, typem i sklonem. 
Lékař i pacient tedy ještě před vlastní operací vidí, jak by mělo ošetření probíhat a vypadat.

  

     

       

SMOP - plánovací a navigační systém

Inovativní 3D plánovací systém SMOP umožňuje lékaři a zubními techniky na základě DVT nebo CT dat naplánovat pozice implantátů spolu s vytvořením přesných operačních šablon pro dokonale přesné zavádění implantátů do čelisti pacienta.

  

Pokračovat na Implantologie
Pokračovat na Augmentace
Pokračovat na Protetika na implantáty 
Pokračovat na Bezbolestná anestézie
Pokračovat na Anestézie
Pokračovat na Estetická stomatologie