$('#fade').cycle();

Bělení zubů

V současné době je velmi silným trendem, zářivě bílý úsměv a zdravě vypadající zuby. Tato kritéria jsou velmi důležitá pro profesní, společenský i soukromý život široké části veřejnosti.
Dokonalé bíle zuby má málo kdo z nás. Nejen genetika, ale také styl života se staví proti zářivě bílému úsměvu. Obzvlášť kouření, pití kávy, čaje, červeného vína ovlivňuje celkové zabarvení zubů.

Bělení zubů je estetický výkon a ním spojená pacientova očekávání mohou být někdy mnohem vyšší, než následná realita. Doporučujeme proto se nejdříve poradit s lékařem/dentální hygienistkou o průběhu výkonu i očekávání pacienta.V případě, že se rozhodnete pro tento estetický výkon, jsou zde k dispozici různé varianty, které s Vámi hygienistka ráda prokonzultuje. První je bělení zubů domácí pomocí připravených otisků a gumových nosičů pro gel. Kůra trvá jeden až dva týdny. Je důležité plně dodržovat postupy, se kterými budete seznámeni v ordinaci dentální hygieny. Výsledek domácího bělení je dlouhodobější, ale ne tak výrazný. Nepatrně efektivnější variantou je bělení zubů ordinační za použití 6% bělícího gelu, kdy během jediné návštěvy dosáhnete optimálního vybělení zubů, ale trvanlivost výsledku je krátkodobější. Toto je dáno velmi krátkou dobou aplikace gelu, kdy jsou bělící faktory schopny projít pouze slabou vrstvou skloviny, proto jsou výsledky ordinačního bělení nedostačující. Slabá vybělená vrstva skloviny se opět rychle zabarví, což má za následek krátké trvání výsledku.

Nejefektivnější metoda a námi doporučovaná je kombinované bělení zubu. Jedná se o kombinaci domácí fáze s použitím ultra těsných nosičů (14 nocí) a následného ordinačního bělení s použitím dvojitě aktivovaného 6% bělícího gelu. Metodou kombinovaného bělení zubů lze docílit optimálního výsledku vybělení zubů i trvanlivost výsledku. Opět však závisí na Vaší spolupráci a dodržení všech pravidel a instrukcí. Očekávaných výsledků lze dosahovat jak u mladých tak i starších pacientů. Předpokladem pro tento výkon je dobrá ústní hygiena.

Před bělením doporučujeme návštěvu dentální hygieny a konzultaci s lékařem o vhodnosti bělení, výběru typu bělení a očekávání pacienta. Důležité upozornění je, že bělení má vliv pouze na vlastní zubní tkáně, nelze proto očekávat změnu barvy výplní a protetických náhrad. Během bělení zubů a těsně po něm se může vyskytnout dočasně zvýšená citlivost zubů, kterou lze však zmírnit speciálním gelem. Žádné jiné vedlejší účinky se podle mnohaletých vědeckých studií neprojevují.

Výhody bělení zubu bělícím systémem Pure Whitening je jeho vysoká šetrnost k zubní tkáním (systém využívá nejnižších koncentrací peroxidu vodíku na trhu a zcela odpovídá legislativě Evropské unie. Gely pro domácí fázi mají 10% a 16% karbamid peroxidu (což odpovídá přibližně 3% a 5% peroxidu vodíku) a gely pro ordinační fázi mají 6% peroxidu vodíku. Dále na rozdíl od ostatních systémů/bělících past/bělících pásků vydrží výsledný efekt dlouhodobě bez nutnosti dodržovat tzv. „bílou dietu“ to znamená vzdát se kávy, čaje, coly, červeného vína či jiných barevných potravin.

Nevýhody bělení zubu obecně je zvýšená citlivost zubů, která závisí na použité metodě bělení a může být buď trvalá – často k tomuto dochází při neodborné aplikaci, nevhodně zvoleném bělícím systému, u systémů s vysokou koncentrací peroxidu vodíku, dále obsahující stabilizátory, konzervanty, glycerol ani jiné látky, které poškozují sklovinu zubu a zvyšující citlivost, typickým příkladem mohou být bělící pásky. U bělícího systému Pure Whitening je míra citlivosti snížena na minimum vzhledem k celkové šetrnosti (nízká koncentrace peroxidu vodíku, bez stabilizátorů, konzervantů, glycerolu,..). Je třeba také myslet na to, že vybělit lze pouze vlastní zuby, ne výplně, korunky, fasety.Používané přístroje, technologie, materiály

Polilux akcelerátor PLUS

Aktivační lampa Polilux je vybavena světelným tělem, ve kterém jsou umístěna stále kontrolovaná a chlazená LED světla. Vlny zabraňují přenášení tepla na ošetřovaný povrch. Praktické flexibilní rameno umožní správnou pozici světelného těla vůči pozici ústům pacienta. 
Tato metoda bělení využívá použití profesionálních bělících gelů na bázi peroxidu vodíku, který se aktivuje velmi rychle díky kombinaci působení LED lampy, která uvolní kyslík. Kyslík, který vniká do zubní struktury, provokuje reakci kyslíku, který rozloží velké molekuly skvrn v menší a tím je zub světlejší a zářivější. 

  


Pure Whitening Systém

Systém Pure Whitening byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností s bělením zubů a je založen na respektu k základním principům chemie a fyziologie. Principem kombinovaného bělení jsou profesionální chemicky aktivované bělicí gely na bázi peroxidu vodíku/karbamid peroxidu, který se aktivuje velmi rychle díky tzv. dvojité aktivaci přímo v aplikátoru, kdy opět dochází k uvolnění kyslíku, který rozloží velké molekuly skvrn v menší a tím je zub světlejší a zářivější. Není zde potřeba aktivace pomocí LED lampy. Kombinovaným bělením rozumíme kombinaci domácí fáze s použitím ultra těsných nosičů (14 nocí s 10% a 16% karbamid peroxidu, což odpovídá přibližně 3% a 5% peroxidu vodíku) a následného ordinačního bělení s použitím dvojitě aktivovaného 6% peroxidu vodíku. 
Perfektních výsledků lze docílit díky speciální technologii výroby i distribuci gelů, díky čemuž nedochází k rozkladu gelu a nesnižuje se tím jeho účinnost. Další předností jsou dokonale těsnící nosiče, čímž nedochází ke kontaktu gelu v nosičích se slinami či tekutinou v sulku, které také snižují účinnost bělících gelů.
Bělení Pure whitening nevyžaduje žádnou bílou dietu a je zcela ve shodě s platnou legislativou EU.Pokračovat na Estetická stomatologie
Pokračovat na Implantologie
Pokračovat na Záchovná stomatologie
Pokračovat na Endodoncie