$('#fade').cycle();Implantologie


Zubní implantologie umožňuje u pacientů nahradit ztrátu jednoho, několika či všech zubů pomocí zubních implantátů.


Co je zubní implantát?
Proč a k čemu jsou zubní implantáty?
Podmínky pro použití implantátů?
Možné příklady ošetření pomocí implantátů
Implantace
Jaká je „životnost“ implantátů?
Jaká je cena ošetření pomocí implantátů?
Abeceda Implantologie
- základní a obecné informace 
  o zubních implantátech
 
Detailní možnosti ošetření níže!Jaký je průběh implantologického ošetření?
Po dokonalém vhojení implantátu (tzv. osseointegraci), které trvá přibližně 3-4 měsíce, se přistupuje k definitivnímu protetickému ošetření. Po dobu vhojování implantátu je pacient vždy ošetřen provizorní náhradou!!!
Definitivní ošetření musí být nejen funkční, ale i estetické. 

Co je základem úspěšného ošetření?
Základem úspěchu je dokonalá diagnostika - tedy vyšetření pacienta, zejména množství a kvality
čelistních kostí, před vlastní implantací a naplánování celého ošetření včetně kompletní informovanosti pacienta!!! 

Pokračovat na Diagnostika a Plánování

Podmínky, postup a průběh zavedení implantátu...

- dostatečné množství kvalitní kosti - ve všech směrech (horizontálním i vertikálním)
- výběr vhodného typu implantátu (délka a průměr)
- zvolení vhodného způsobu protetického ošetření (korunka, můstek, hybridní náhrada)
- vyšetření celkového zdravotního stavu

- věková hranice  - dolní - po ukončení růstu čelistních kostí, zpravidla po 16 roce věku
- horní - bez omezení
- kontraindikace - absolutní : věk pod 16 let, závažné celkové či krevní onemocnění
- relativní: diabetes léčený Insulinem - 40% neúspěchu, silní kuřáci - 40% neúspěchu, 
                 nedostatečné množství kvalitní kosti (viz. Nepříznivé podmínky pro implantaci)
 - úspěšnost implantací je 96-98%
 
- zavedení implantátu do kosti je bezbolestné - v lokální anestezii 
- v analgosedaci 
- v celkové anestezii 

- zavedení 1 implantátu trvá asi 20-25 minut
- po operaci doporučujeme klidový režim po dobu 3-4 dnů ledování operované oblasti, měkká kašovitá strava, doporučujeme běžná analgetika - léky proti bolesti (Brufen, Ibalgin, Tramal,...)

Doba vlastního hojení 
Od operace po definitivní ošetření od 3-4 měsíců po tuto dobu má pacient provizorní náhradu různého typu nebo je možné okamžité ošetření pomocí tzv. provizorních či pomocných implantátů 

Definitivní protetické ošetření
K definitivnímu ošetření přistupujeme po dokonalém vhojení implantátu - RVG způsob protetického ošetření odpovídá počtu zavedených implantátů - musí být nejen funkční, ale i estetické - ukázky prací

Nepříznivé podmínky pro implantaci 
Někdy však nejsou vhodné podmínky pro zavedení zubního implantátu, protože pacient má nedostatečné množství čelistní kosti buď ve směru vertikálním, nebo horizontálním, často také nedostatečné hustoty.
Většinou se setkáváme s omezenou nabídkou kostní tkáně díky resorpčním (úbytkovým) procesům způsobených věkem či vytržením zubu, přítomností anatomických struktur jako je čelistní dutina, nervový kanál nebo patologických či poúrazových stavů - cysty, zlomeniny- obr.

V těchto případech musíme použít některou z následujících pomocných metod:
- Použití umělého kostního granulátu 
- Zahušťování kosti a její roztahování pomocí speciálních nástrojů - spreading a kondenzace
- Použití kostních štěpů - Transfer set
- Sinus lift - aplikace kostního granulátu do čelistní dutiny
- PRGF - Augmentace s využitím růstových faktorů získaných z krve pacienta metodou PRGF
- SonicWeld - augmentační metoda pomocí polylaktidových membrán

Pokračovat na Augmentace

Nabízené implantační systémy

Na našem pracovišti používáme osvědčené kvalitní implantační systémy předních světových výrobců v různých cenových relacích.

Implantáty BEGO Semados

Výrobce f. BEGO - Nìmecko - informace o systému www.implantat-bego.cz 

Implantáty BEGO Semados - kromě ověřených typů implantátů S-Line , RI-Line a Mini-Line byly uvedeny na trh dva nové typy RS/RSX-Line.
Implantační systém BEGO tak patří mezi nejlepší na světě a jako jeden z mála umožňuje ošetření u všech indikací – v závislosti na množství a kvalitě kosti.
Máme 15-ti leté zkušenosti s tímto systémem.

Keramické implantáty Axis Biodental - Axis HexalobeTM , Axis MonoblocTM

Výrobce f. Axis Biodental - informace o systému www.keramicke-zubni-implantaty.cz

Zirkonové zubní implantáty jsou bezkovové, hypoalergenní, biokompatibilní, holistické a dokonale estetické (jsou bílé).
Keramické zubní implantáty Axis Biodental jsou vyrobeny z Ytriem stabilizovaného zirkonu, zcela nevodivého a chemicky nereaktivního materiálu, 

který má v medicínì široké využití. Tento materiál dává bezkovovým keramickým zubním implantátům Axis výjimečné vlastnosti.Implantáty Astra Tech - OsseoSpeed™

Výrobce f. Dentsply Implants - Švédsko - informace o systému - www.jps.cz 

Vhodné zejména pro ošetření ve frontálním úseku pro výborný estetický výsledek v důsledku rychlejšího přírůstku kosti v krčkové oblasti implantátu. Paří mezi 10 nejkvalitnějších systémů na světě. Cenově nákladnější ošetření. Implantáty Camlog

Výrobce f. Camlog - Německo - informace o systému - www.bsdental.czOsvědčený implantační systém, velmi rozšířený v Německu. Patří mezi 10 nejkvalitnějších systémů na světě.Implantáty Nobel Biocare Replace

Výrobce f. Nobel Biocare - Švédsko - informace o systému - www.nobelbiocare.com 

Osvědčený implantační systém, vhodný pro všechny typy ošetření. Patří mezi 10 nejkvalitnějších systémů na světě. Cenově nákladnější ošetření.

Další implantační systémy

Implantáty Lasak
Výrobce f. Lasak - Česká Republika 
Implantáty BTI
Výrobce BTI Biotechnology Institut - Španělsko 

Používané přístroje, technologie, materiály

PRGF® - Endoret®
Augmentace s využitím růstových faktorů získaných z krve pacienta metodou PRGF.
Tuto metodu jsme začali používat jako první pracoviště v ČR v roce 2010. Rychlejšího a kvalitnějšího procesu hojení, které tyto růstové faktory umožňují, využíváme jak při běžných implantacích, tak zejména při všech operacích s nutností doplnění kosti (augmentace).

     

     


Osmotický hydrogelový expander měkkých tkání
Velmi často je pro zavedení implantátu vzhledem k nedostatku kosti provést její doplnění tzv. augmentaci (viz. rubrika Augmentace). Naše zařízení je zaměřené na doplnění nedostatečného množství kosti a používá celou řadu moderních postupů metod a matriálů. Velký význam pro úspěšné doplnění kosti hraje i dostatečné množství měkkých tkání – sliznice, která musí dodané množství kosti dokonale překrýt a nesmí ani tlakem způsobit jeho resorpci. Jednou z nejmodernějších a velice šetrnou metodou pro získání dostatečného množství měkkých tkání je použití osmotického hydrogelového expanderu.

  
Surgi Set - Pro 500 
Tento přístroj zajišťuje během operace striktní dodržení operačního protokolu tj. dodržení doporučených otáček, kroutícího momentu i množství chladícího roztoku. Díky připojení na počítač je průběh celé operace zaznamenán a přiložen do dokumentace pacienta.
Pokračovat na Diagnostika a Plánování ošetření
Pokračovat na Protetika na implantáty
Pokračovat na Augmentace
Pokračovat na Estetická stomatologie
Pokračovat na Dentální hygiena
Pokračovat na Bezbolestná anestézie