$('#fade').cycle();Augmentace

Augmentační postupy jsou zákroky minimálně invazivní až po náročnější operace upravující nedostatečnou nabídku alveolární kosti co do kvantity a kvality. 
Tyto postupy nám umožní doplnit chybějící množství kosti v čelistech pacienta i zlepšit kvalitu kosti. Většinou se setkáváme s omezenou nabídkou kostní tkáně díky resorpčním (úbytkovým) procesům způsobených věkem či vytržením zubu, přítomností anatomických struktur jako je čelistní dutina, nervový kanál nebo patologických či poúrazových stavů - cysty, zlomeniny.
     

V těchto případech musíme použít některou z následujících pomocných metod: 

použití umělého kostního granulátu

     zahušťování kosti a její roztahování pomocí speciálních nástrojů spreading, kondenzace, distrakce

- Postupné nasazování nástrojů se zvětšujícím se průměrem vede k rozšiřování a zahušťování kosti

  

použití vlastí kosti nebo kostních štěpů - Transfer Set BEGO

     


Sonic Weld Rx
Novinkou v augmentačních metodách, kterou jako první v České republice používáme v našem zařízení je ultrazvuková metoda pomocí polylaktidové membrány - SonicWeld Rx®, kterou zavedl do implantologie v roce 2009 Dr. Dr. G.Iglhaut (Memmingen, Německo). 
Jedná se o augmentační metodu při dostavbách kosti a defektech kosti horní a dolní čelisti.
Více - Používané přístroje, technologie, materiály


              

     

     
Sinus lift
Nejčastější oblastí pro doplnění kosti je čeleni dutina horní čelisti. 
Tento výkon se nazývá sinus lift - aplikace kostního granulátu do čelistní dutiny

Při ztrátě molárů a premolárů v horní čelisti a jejich náhradě implantáty se často setkáváme s nedostatečnou vertikální nabídkou kosti pod čelistní dutinou, často doprovázenou i nedostatečnou horizontální nabídkou a sníženou kvalitou kosti
(v oblasti 2. premoláru v 50%, v oblasti moláru až v 80% případů nedostatečná kostní nabídka)     

  

  

  

  

Od roku 1985 je tento problém řešen augmentační operací nazývanou sinus lift.
Jedná se o vyzvednutí membrány, která čelistní dutinu vystýlá, pod vyzvednutou membránou vznikne kapsa, kam se umístí augmentační materiál, do kterého se zavedou implantáty. 
Vhojení implantátů se při této operaci prodlužuje na 6-12 měsíců.

- Uzavřený, interní, vnitřní, crestální sinus lift
Více - Používané přístroje, technologie, materiály

        


- Otevřený, externí, vnější, laterální sinus lift
Více - Používané přístroje, technologie, materiály

     


Používané přístroje, technologie, materiály

Nejlepším materiálem pro augmentace je vlastní kost pacient, kterou můžeme získat
např. odběrem z dolní čelisti pacienta. Jedná se o velmi šetrný, nenáročný výkon, který pacienta nijak nezatíží.
Kostní biomateriály BEGO
Pokud je potřeba většího množství kosti na doplnění, poskytujeme našim pacientům nejkvalitnější náhradní kostní materiály přírodní i syntetické od firmy BEGO.

  

K překrytí, doplněné kosti, se používají různé typy kolagenních membrán nebo kortikálních lamin
OsteoBiol - Kortikální lamina 

Nový typ kortikální laminy (OsteoBiol) slouží k překrytí augmentačního materiálu při rozsáhlých 3D augmentacích a u velkých kostních
defektů. Jedná se o bovinní typ kortikální kosti.
SonicWeld Rx
Novinkou v augmentačních metodách, kterou jako první v České republice používáme v našem zařízení je ultrazvuková metoda pomocí polylaktidové membrány - SonicWeld Rx®, kterou zavedl do implantologie v roce 2009 Dr. Dr. G.Iglhaut (Memmingen, Německo). 

         
LAS Kit
Souprava pro laterální přístup k sinus liftu, speciálně navržena pro bezpečný a méně invazivní laterální přístup k nadzdvihnutí membrány sinu. LAS Kit nabízí v závislosti na anatomii dutiny ústní a plánech operace různé využití.

  


CAS Kit
Souprava pro krestální přístup k operaci sinus liftu tím, že se vytvoří v kosti kónický odštěpek, kterým lze membránu bezpečně nadzvednout. 

  


Osmotický hydrogelový expander měkkých tkání

Velmi často je pro zavedení implantátu vzhledem k nedostatku kosti provést její doplnění tzv. augmentaci. Naše zařízení je zaměřené na doplnění nedostatečného množství kosti a používá celou řadu moderních postupů metod a matriálů. Velký význam pro úspěšné doplnění kosti hraje i dostatečné množství měkkých tkání – sliznice, která musí dodané množství kosti dokonale překrýt a nesmí ani tlakem způsobit jeho resorpci. Jednou z nejmodernějších a velice šetrnou metodou pro získání dostatečného množství měkkých tkání je použití osmotického hydrogelového expanderu.

  


Pokračovat na Implantologie
Pokračovat na Protetika na implantáty
Pokračovat na Dentální hygiena
Pokračovat na Bezbolestná anestézie
Pokračovat na Anestézie